top of page
e30ccf65-ae2a-42e2-8cf2-340bb0d581ea.jpeg

"Toneel is een vuur dat brandt in ieder van ons."

De Motoen is een Liedekerkse toneelvereniging en zag het levenslicht in 1990, wanneer een aantal toneelenthousiastelingen met het stuk ‘Rosalie Niemand’ Liedekerke en omstreken verrasten met een toneelvoorstelling van hoge kwaliteit.

Sindsdien maakt de toneelvereniging volwaardig deel uit van de Liedekerkse toneelscene.

De naam ‘motoen’ toont de Liedekerkse roots aan van de toneelvereniging.

Een ‘motoen’ is een oude munt die gangbaar was in een ver verleden.

Binnen de (talrijke) toneelverenigingen in de regio onderscheidt De Motoen zich ondermeer in zijn stukkeuze.

In de keuze van de stukken wordt steeds een sociale dimensie nagestreefd.

Bezoek ook ons archief voor het repertoire dat De Motoen in haar bestaan heeft gebracht.

Beginnend bij Rosalie Niemand werd onmiddellijk de toon gezet.

Sindsdien probeert De Motoen, haar missie getrouw, toneel te brengen met een sociale boodschap.

Toneel De Motoen is amateurtoneel, maar geen amateuristisch toneel. De Motoen probeert op alle vlakken kwaliteit na te streven.

Talrijke onderscheidingen zijn hiervan getuige.

In 2006 werd, naar aanleiding van een uitstekende bijdrage tot de alomgeprezen musical ‘Oliver’, JOng MOtoen opgestart. Deze jongerenafdeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar, heeft ondertussen ook al bewezen hun toneelsporen te hebben verdiend.

Als u deel wilt uitmaken van een enthousiaste ploeg acteurs of van een al even enthousiaste ploeg medewerkers achter de schermen, aarzel dan niet contact op te nemen met ons.

Wat ook uw talenten zijn, er is altijd wel een plaatsje voor u binnen onze werking. Voor meer informatie neem gerust contact op.

in productie voor oktober 2024

REINAERT DE VOS

Afbeelding 1_edited.jpg
bottom of page